×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 529

نظام نظام نامه ی مسافرت های علمی دانش آموزان دانش سراهای مقدّماتی مرکز و شهرستان ها

شهرکرد(دهکرد)مقصداردوهای دانش آموزمعلّمان دانش سراهای مقدّماتی اصفهان ازسال1316ه ش/1356ه ق/1938م

چهارشنبه, 25 فروردين 1395 07:01 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

شهرکرد(دهکرد)مقصداردوهای دانش آموزمعلّمان دانش سراهای مقدّماتی اصفهان ازسال1316ه ش/1356ه ق/1938م

«نظام نامه ی مسافرت های علمی دانش آموزان دانش سراهای مقدّماتی مرکز و شهرستان ها مصوّب سیصدوشصت ودوّمین جلسه ی شورای عالی معارف مورخ«[سه شنبه]12/ 11/ 1316[ه ش/30/ 11/ 1356ه ق/2/2/ 1938م]

مادّه ی اوّل:

چون دانش آموزان دانش سراهای مقدّماتی پس از اتمام تحصیلات برطبق مقررات برای دبیری و آموزگاری نقاط مختلف کشور مامور می شوند،لذا برای این که به وضعیّت نقاط آشنایی حاصل کرده واطلاعات لازمه را کسب نمایند،«اداره ی معارف»هر محل که دانش سرا درآنجا موجود است مکلّف است ترتیب مسافرت علمی دانش آموزان دانش سرا را با رعایت مقررات ذیل بدهد.

مادهّ ی دوّم:

مسافرت های علمی دانش سراها در ایّام سال از این قرار خواهد بود:

...

«دانش سرای اصفهان»:

الف – فروردین:

سال اوّل:«اردستان»،«کاشان».

سال دوّم:«نایین»،«یزد».

ب- تعطیل تابستان:

سال اوّل:«چهار محال – شهرکرد»،»خمین»،«خوانسار»،«گلپایگان».

سال دوّم:«شهرضا»،«آباده»،«سمیرم»،«شیراز».

...مادّه ی سوّم:

در هریک از مسافرت ها ی علمی دانش آموزان دانش سرا لااقل یکی از دبیران آن به تشخیص رئیس  معارف برای توضیح وتبیین مطالب علمی همراه آنان خواهد بودکه دانش آموزان را ضمن مسافرت به نکات علمی آگاه نماید.

مادّه ی چهارم:

پس از هر مسافرت«اداره ی معارف»گزارش جامعی با نتایج علمی حاصله از مسافرت مذکوربه مرکز ارسال خواهد داشت ودانش آموزان نیز بعداز مراجعت از مسافرت باید جز تکالیف درسی خود مقاله یا خطابه هایی مربوط به مشاهدات خود تهیه نمایند.

مادّه ی پنجّم:

«اداره ی معارف»موّظف است موجبات مسافرت دانش آموزان رابارعایت اعتبارات مربوط فراهم نماید فراهم نماید ونیز سعی کند که در این مسافرت دانش آموزان به طرز مستقل اردویی زندگانی نموده وکارهای خود[را]انجام دهندبه طوری که این مسافرت برای آنان علاوه بر مطالعات جغرافیایی،فواید اخلاقی را نیز متضمّن باشد.

مادّه ی ششم:

مسافرت های علمی باید در نهایت نظم وترتیب انجام یابد.رئیس دانش سرا مکلّف است گزارش مشروح مسافرت را ضمن تعیین نتایج حاصله به«اداره ی معارف»کتبا ارسال دارد».(1)

 

گردآوری،تنظیم و ویرایش:

«بابک زمانی پور»،

«شهرکرد»،شهریورماه 1394ه ش».

پی نوشت:

(1) نظام نامه ی مسافرت های علمی دانش آموزان دانش سراهای مقدّماتی مرکزوشهرستان ها،مجله ی تعلیم وتربیت،سال هشتم،خردادماه وتیرماه 1317ه ش، شش 3 و 4،صص 109 – 106.

خواندن 535 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
K2_NEWS_NUMBER_CUSTOM 363

تصاویر منتخب

cache/resized/0c5748ca6c0e01a5ce6bb131f29fce92.jpg
بهترین مکان دنیا   یادی از گذشته کتابهای قدیم
cache/resized/12321a69d83e907b31596d1a70de700c.jpg
شهید رحمان استکی مسئولیت‌ها: آموزگار
cache/resized/60040d169d182bda9a5835255964ecbd.jpg
درس معلم ار بود زمزمه ی محبتی جمعه به مکتب آورد
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family