×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 529
چاپ کردن این صفحه

گاهشمار بهار

شهدای فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری(بهار )

پنج شنبه, 02 فروردين 777 09:07 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

فروردین ماه:

 

1/2

 

شهادت:«سیامک کبیری»(1361- 1338 هـ.ش).

 

فرزند:«فرج الله».

 

تاریخ تولّد: 9/ 1/ 1338 هـ.ش.

 

محل تولّد:«سامان».

 

تاریخ شهادت: 2/ 1/ 1361 هـ.ش.

 

محل شهادت:

 

محل مزار:

 

آخرین سمت آموزشی:

 

آخرین سمت نظامی:

 

مدرک تحصیلی:

 

محل خدمت:

 

--------------------------------------------------

 

 

1/3

 

شهادت:«محمّد رضا احمدی بنی»( 1361- 1340هـ.ش).

 

فرزند:«امیرآقا».

 

تاریخ تولّد:1340/8/9هـ.ش.

 

محل تولّد:«بن».

 

تاریخ شهادت:1361/1/3هـ.ش.

 

محل شهادت:«رقابیه،شوش».

 

محل مزار: «گل زار شهدای بن».

 

آخرین سمت آموزشی:«دانشجومعلّم».

 

آخرین سمت نظامی:رزمنده.

 

مدرک تحصیلی:دیپلم متوسطه.

 

محل خدمت:دانشجو –معلّم مرکزتربیت معلّم«شهید محمّد علی رجایی شهرکرد( فرخ شهر)».

 

--------------------------------------------------

 

 

1/7

 

شهادت:«قدرت الله طاهری بروجنی»( 1361- 1338 هـ.ش).

 

فرزند: «غلام علی».

 

تاریخ تولّد: 3/ 4/ 1338 هـ.ش

 

محل تولّد: «بروجن».

 

تاریخ شهادت: 7/ 1/ 1361هـ.ش.

 

محل شهادت:«دشت عبّاس».

 

محل مزار:

 

آخرین سمت آموزشی: دبیر.

 

آخرین سمت نظامی: رزمنده.

 

مدرک تحصیلی:

 

محل خدمت:

 

--------------------------------------------------

 

 

1/8

 

شهادت:«ابوالقاسم میرزاخانی»( 1361- 1342 هـ.ش).

 

فرزند:«حاجی آقا».

 

تاریخ تولّد: 4/ 9/ 1331 هـ.ش.

 

محل تولّد:

 

تاریخ شهادت: 7/ 1/ 1361 هـ.ش.

 

محل شهادت:

 

محل مزار:

 

آخرین سمت آموزشی:

 

آخرین سمت نظامی:

 

مدرک تحصیلی:

 

محل خدمت:

 

--------------------------------------------------

 

 

1/9

 

شهادت: «علی کارگر»( 1361- 1335 هـ.ش).

 

فرزند: «حسن علی».

 

تاریخ تولّد: 3/ 5/ 1335 هـ.ش.

 

محل تولّد:

 

تاریخ شهادت: 9/ 1/ 1361 هـ.ش.

 

محل شهادت:«دشت عبّاس».

 

محل مزار:

 

آخرین سمت آموزشی: هنر آموز.

 

آخرین سمت نظامی: رزمنده.

 

مدرک تحصیلی:

 

محل خدمت:«بلداجی».

 

--------------------------------------------------

 

 

1/12

 

شهادت:«سلیمان شرافت»( 1361- 1337 هـ.ش).

 

فرزند:«نظر علی».

 

تاریخ تولّد: 1/ 7/ 1337 هـ.ش.

 

محل تولّد:

 

تاریخ شهادت: 12/ 1/ 1361 هـ.ش.

 

محل شهادت:

 

محل مزار:

 

آخرین سمت آموزشی:

 

آخرین سمت نظامی:

 

مدرک تحصیلی:دیپلم متوسطه.

 

محل خدمت: دانشجو – معلّم مرکزتربیت معلّم «شهید محمّد علی رجایی شهرکرد( فرخ شهر)».

 

--------------------------------------------------

 

 

1/13

 

شهادت:«سیّد مهدی زمانیان دهکردی»( 1363- 1343 هـ.ش).

 

فرزند: «سیّد جعفر».

 

تاریخ تولّد:    /    / 1343هـ.ش.

 

محل تولّد:«شهرکرد».

 

تاریخ شهادت: 13/ 1/ 1363هـ.ش.

 

محل شهادت:جزیره ی«مجنون».

 

عملیات:«خیبر».

 

محل مزار:«گل زار شهدای شهرکرد».

 

آخرین سمت آموزشی:

 

آخرین سمت نظامی:

 

مدرک تحصیلی:دیپلم متوسطه.

 

محل خدمت: دانشجو – معلّم مرکزتربیت معلّم «شهید محمّد علی رجایی شهرکرد( فرخ شهر)».

 

--------------------------------------------------

 

 

1/21

 

شهادت: «هوشنگ رستمیان فر»( 1365- 1343 هـ.ش).

 

فرزند:«عبدالعلی».

 

تاریخ تولّد: 10/ 2/ 1343 هـ.ش.

 

محل تولّد:«شهرکرد».

 

تاریخ شهادت: 21/ 1/ 1365 هـ.ش.

 

محل شهادت:«شلمچه»، عملیات:« کربلای پنج».

 

محل مزار:«گل زار شهدای شهرکرد».

 

آخرین سمت آموزشی - اداری: کارشناس .

 

آخرین سمت نظامی:

 

مدرک تحصیلی:

 

محل خدمت:«هسته ی گزینش آموزش و پرورش چهار محال و بختیاری».

 

--------------------------------------------------

 

 

1/22

 

شهادت:«بهرام مولایی»( 1362- 1343 هـ.ش).

 

فرزند:«سلطان علی».

 

تاریخ تولّد:    /     /    1343 هـ.ش.

 

محل تولّد:

 

تاریخ شهادت: 22/ 1/ 1362 هـ.ش.

 

محل شهادت:

 

محل مزار:

 

آخرین سمت آموزشی:

 

آخرین سمت نظامی:

 

مدرک تحصیلی:

 

محل خدمت:

 

--------------------------------------------------

 

 

1/25

 

شهادت:«حاجت مراد صفری»( 1367- 1349 هـ.ش).

 

فرزند:

 

تاریخ تولّد:    /     / 1349هـ.ش.

 

محل تولّد:

 

تاریخ شهادت: 25/ 1/ 1367 هـ.ش.

 

محل شهادت:

 

محل مزار:

 

آخرین سمت آموزشی:

 

آخرین سمت نظامی:

 

مدرک تحصیلی:

 

محل خدمت:

 

--------------------------------------------------

 

 

1/26

 

شهادت:«عوض الله سعیدی»( 1365- 1339 هـ.ش).

 

فرزند:

 

تاریخ تولّد:    /   /1339 هـ.ش.

 

محل تولّد:

 

تاریخ شهادت:   /     /1365 هـ.ش.

 

محل شهادت:«شلمچه».

 

محل مزار:

 

آخرین سمت آموزشی:

 

آخرین سمت نظامی:

 

مدرک تحصیلی:

 

محل خدمت:

 

--------------------------------------------------

 

 

1/28

 

شهادت:«سعید بازیار»( 1362- 1336 هـ.ش).

 

فرزند:«رضا».

 

تاریخ تولّد: 29/ 9/ 1336 هـ.ش.

 

محل تولّد:

 

تاریخ شهادت: 28/ 1/ 1362 هـ.ش.

 

محل شهادت:«شلمچه».

 

محل مزار:

 

آخرین سمت آموزشی:

 

آخرین سمت نظامی:

 

مدرک تحصیلی:

 

محل خدمت:

 

--------------------------------------------------

 

 

 

 

اردیبهشت ماه:

 

2/5

 

شهادت:«حفیظ الله رفیعی»( 1365- 1340 هـ.ش).

 

فرزند:«نبی الله».

 

تاریخ تولّد: 8/ 5/ 1340 هـ.ش.

 

محل تولّد:«شهرکیان(شهرک)».

 

تاریخ شهادت: 5/ 2/ 1365 هـ.ش.

 

محل شهادت:منطقه ی عملیاتی «والفجرهشت».

 

محل مزار: «گل زار شهدای شهرکیان(شهرک)».

 

آخرین سمت آموزشی: دانشجو – معلّم مرکزتربیت معلّم «شهید محمّد علی رجایی شهرکرد( فرخ شهر)».

 

آخرین سمت نظامی:

 

مدرک تحصیلی:دیپلم متوسطه.

 

محل خدمت:

 

 

--------------------------------------------------

 

2/5

 

شهادت:«سیّد ولی الله مرتضوی بابا حیدری»( 1365- 1343 هـ.ش).

 

فرزند:« سیّد جعفر».

 

تاریخ تولّد:   /     / 1343 هـ.ش.

 

محل تولّد:«بابا حیدر».

 

تاریخ شهادت: 5/ 2/ 1365 هـ.ش.

 

محل شهادت: جزیره ی«فاو».

 

محل مزار:

 

آخرین سمت آموزشی:

 

آخرین سمت نظامی:

 

مدرک تحصیلی:دیپلم متوسطه.

 

محل خدمت:

 

 

--------------------------------------------------

 

2/12

 

شهادت:«حسین ریاحی زانیانی»( 1361- 1337 هـ.ش).

 

فرزند:«محمّد حسین».

 

تاریخ تولّد: 10/ 6/ 1337 هـ.ش.

 

محل تولّد:«شهرکرد».

 

تاریخ شهادت: 12/ 2/ 1361 هـ.ش.

 

محل شهادت:«خرمشهر».

 

محل مزار:

 

آخرین سمت آموزشی: آموزگار.

 

آخرین سمت نظامی:

 

مدرک تحصیلی: دیپلم متوسطه..

 

محل خدمت:

 

 

--------------------------------------------------

 

2/14

 

شهادت: «اسلام کیانی»( 1361- 1337 هـ.ش).

 

فرزند:«سبز علی».

 

تاریخ تولّد:    /    / 1337 هـ.ش.

 

محل تولّد:«راستاب».

 

تاریخ شهادت: 14/ 2/ 1361 هـ.ش.

 

محل شهادت:«خرمشهر».

 

محل مزار:

 

آخرین سمت آموزشی:

 

آخرین سمت نظامی:

 

مدرک تحصیلی:

 

محل خدمت:

 

 

--------------------------------------------------

 

2/20

 

شهادت:«حسن صمد زاده قهفرخی»( 1361- 1334 هـ.ش).

 

فرزند: «محمود».

 

تاریخ تولّد: 1/ 11/ 1334 هـ.ش.

 

محل تولّد: «فرخ شهر».

 

تاریخ شهادت: 20/ 2/ 1361.

 

محل شهادت:«شلمچه».

 

محل مزار:

 

آخرین سمت آموزشی: آموزگار.

 

آخرین سمت نظامی:

 

مدرک تحصیلی:دیپلم «دانش سرای مقدّماتی بروجن».

 

محل خدمت:

 

 

--------------------------------------------------

 

2/22

 

شهادت:«علی احمدی عیس آبادی»( 1361- 1343).

 

فرزند:«رضا».

 

تاریخ تولّد:     /    /1342 هـ.ش.

 

محل تولّد:«عیسی آباد».

 

تاریخ شهادت: 22/ 2/ 1361 هـ.ش.

 

محل شهادت:«خرمشهر».

 

محل مزار:

 

آخرین سمت آموزشی:

 

آخرین سمت نظامی:

 

مدرک تحصیلی:

 

محل خدمت:

 

 

--------------------------------------------------

 

2/25

 

شهادت:«سیّد صفی الله حسینی گشنیز جانی»( 1365- 1343 هـ.ش).

 

فرزند:«سیّد آقا جمال».

 

تاریخ تولّد: 5/ 3/ 1343 هـ.ش.

 

محل تولّد:«گشنیز جان».

 

تاریخ شهادت: 25/ 2/ 1365 هـ.ش.

 

محل شهادت:«شلمچه».

 

محل مزار:

 

آخرین سمت آموزشی:مرّبی امور تربیتی.

 

آخرین سمت نظامی:

 

مدرک تحصیلی:

 

محل خدمت:

 

 

-------------------------------------------------

 

خردادماه:

 

7/ 3

 

شهادت:«فریدون رضایی»( 1367- 1349 هـ.ش).

 

فرزند:

 

تاریخ تولّد: 8/ 4/ 1349 هـ.ش.

 

محل تولّد:

 

تاریخ شهادت: 7/ 3/ 1365 هـ.ش.

 

محل شهادت:«شوش».

 

محل مزار:

 

آخرین سمت آموزشی: آموزگار.

 

آخرین سمت نظامی:

 

مدرک تحصیلی:

 

محل خدمت:

 

 

 

 

--------------------------------------------------

 

7/ 3

 

شهادت:«علی جان سعیدی»( 1365- 1346 هـ.ش).

 

فرزند:

 

تاریخ تولّد: 3/ 1/ 1346 هـ.ش.

 

محل تولّد:

 

تاریخ شهادت: 7/ 3/ 1365 هـ.ش.

 

محل شهادت:«شوش».

 

محل مزار:

 

آخرین سمت آموزشی: آموزگار.

 

آخرین سمت نظامی:

 

مدرک تحصیلی:

 

محل خدمت:

 

 

 

 

--------------------------------------------------

 

7/ 3

 

شهادت:«محمّد قلی رضی»( 1365- 1331 هـ.ش).

 

فرزند:«پنج علی».

 

تاریخ تولّد: 2/ 1/ 1331 هـ.ش.

 

محل تولّد:

 

تاریخ شهادت: 7/ 3/ 1365 هـ.ش.

 

محل شهادت:«شوشتر».

 

محل مزار:

 

آخرین سمت آموزشی: آموزگار.

 

آخرین سمت نظامی: رزمنده.

 

مدرک تحصیلی:

 

محل خدمت:

 

 

--------------------------------------------------

 

13/ 3

 

شهادت:«صادق طهماسبی»( 1365- 1350 هـ.ش).

 

فرزند:«عبده شاه».

 

تاریخ تولّد: 14/ 3 /1350 هـ.ش.

 

محل تولّد:

 

تاریخ شهادت: 13 / 3 / 1365 هـ.ش.

 

محل شهادت:جزیره ی«مجنون».

 

محل مزار:

 

آخرین سمت آموزشی: آموزگار.

 

آخرین سمت نظامی:

 

مدرک تحصیلی:

 

محل خدمت:

 

 

--------------------------------------------------

 

22/ 3

 

شهادت:«جمشید بابا احمدی»(1365- 1350 هـ.ش).

 

فرزند:

 

تاریخ تولّد: 1/ 2/ 1350 هـ.ش.

 

محل تولّد:

 

تاریخ شهادت: 22/ 3/ 1365 هـ.ش.

 

محل شهادت: جزیره ی«مجنون».

 

محل مزار:

 

آخرین سمت آموزشی:آموزگار.

 

آخرین سمت نظامی:

 

مدرک تحصیلی:

 

محل خدمت:

 

 

--------------------------------------------------

خواندن 1015 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
K2_NEWS_NUMBER_CUSTOM 306

آخرین‌ها از