×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 529

فضاهای آموزشی شهرکرد

فضاهای آموزشی شهرکرد(دهکرد)دربیست ونهم خردادماه سال 1337 ه ش/1/ 12/ 1377ه ق/19/ 6/ 1958م

پنج شنبه, 02 فروردين 777 11:04 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

فضاهای آموزشی شهرکرد(دهکرد)دربیست ونهم خردادماه سال 1337 ه ش/1/ 12/ 1377ه ق/19/ 6/ 1958م

«*گزارش«آقای ‌‌‌‌مـهندس‌ محمود خوئی»‌مهندس ناظر«اداره ی کلّ ساختمان استان دهم[اصفهان،یزد،چهارمحال و بختیاری]»حاکی است که:ساختمان سه باب مـنازل«مـربیان تعلیمات اساسی»در«شهرکرد»هریک به مبلغ چهل هزار ریال[جمعا به مبلغ یک صدو بیست هزار ریال ]ازاعتبار«اصل 4»به طریق امـانی زیـر نظر«[اداره ی] فرهنگ»تابعه‌ وسرپرستی‌»مرّبیان تعلیمات اساسی» دردست ساختمان و قریب به تمام می باشد.(1)،(2)

*گزارش«آقای ‌‌‌‌مـهندس‌ محمود خوئی»‌مهندس ناظر«اداره ی کلّ ساختمان استان دهم[اصفهان،یزد،چهارمحال و بختیاری]»حاکی است که: ساختمان«دانـش سرای عـشایری شـهرکرد»به مبلغ پانصد‌ هزار‌ ریال از اعتبار دولتی‌ پی کنی و شالوده‌ریزی آن انجام وعملیات ساختمانی‌ ادامـه‌ دارد‌ و بـرای تـکمیل ساختمان‌ مزبور درخواست دو میلیون و سیصد هزار ریال وام به عمل آمده است.(3)

 *گزارش«آقای ‌‌‌‌مـهندس‌ محمود خوئی»‌مهندس ناظر« اداره ی کلّ ساختمان استان دهم[اصفهان،یزد،چهارمحال و بختیاری]»حاکی است که: آگهی مناقصه ساختمان یک باب دبستان شش کلاسه در«شهرستان شهرکرد»درمبلغ‌ ششصد‌ هزار ریال از مـحل اعـتبار صدی پنج«شهرداری شهرکرد»تـهیه و تـنظیم و مـنتشر و تاریخ رسیدگی بـه پیـشنهادات مناقصه 29 خرداد [ماه]37[13](4) خواهد بود.(5)

*گزارش«آقای ‌‌‌‌مـهندس‌ محمود خوئی»‌مهندس ناظر«اداره ی کلّ ساختمان استان دهم[اصفهان،یزد،چهارمحال و بختیاری]»حاکی است که: آگهی مـناقصه ی سـاختمان«استادیوم ورزش شهرکرد‌«در‌مبلغ ششصد هزار ریال‌ ازمحل بودجه ی «انجمن تربیت بدنی شهرکرد»منتشر و در تـاریخ 29 خـردادماه جاری(6) به‌ پیشنهادات رسیدگی خواهد شد.(7)

 

*آگهی مناقصه ی سـاختمان‌ «اسـتادیوم‌ ورزش بروجن»از مـحل بـودجه‌ ی صـدی‌ سه تربیت‌ بدنی در مبلغ سـیصد هزار ریال تهیه و منتشر و در 29 خرداد[ماه] جاری(8) به پیشنهاداتی که‌ برسد از طرف کمیسیون مربوطه رسیدگی خواهد‌ شد».(9)

 

 

پی نوشت ها:

(1) 29/ 3/ 1337 ه ش/1/ 12/ 1377ه ق/19 /6/ 1958م.

(2) خوئی،محمود،اخبار ساختمان های فرهنگ،مجله ی فرهنگ اصفهان،ش 21،ص60.

(3)همان منبع.

(4)29/ 3/ 1337 ه ش/1/ 12/ 1377ه ق/19/ 6/ 1958م.

(5)همان،ص 61.

(6) 29/ 3/ 1337 ه ش/1/ 12/ 1377ه ق/19/ 6/ 1958م.

(7)همان.

(8) 29/ 3/ 1337 ه ش/1/ 12/ 1377ه ق/19/ 6/ 1958م.

(9)همان.

خواندن 693 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
آخرین ویرایش در جمعه, 18 فروردين 1396 09:38
K2_NEWS_NUMBER_CUSTOM 358

تصاویر منتخب

cache/resized/0c5748ca6c0e01a5ce6bb131f29fce92.jpg
بهترین مکان دنیا   یادی از گذشته کتابهای قدیم
cache/resized/12321a69d83e907b31596d1a70de700c.jpg
شهید رحمان استکی مسئولیت‌ها: آموزگار
cache/resized/60040d169d182bda9a5835255964ecbd.jpg
درس معلم ار بود زمزمه ی محبتی جمعه به مکتب آورد
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family